In een snel veranderende economische wereld, snelle marktontwikkelingen, steeds meer eisende aandeelhouders en klanten is het noodzakelijk dat organisaties het vermogen ontwikkelen om continu te veranderen.

Onder veranderen verstaan wij dan:

  • het vloeiend implementeren van organisatie veranderingen
  • het introduceren van nieuwe manieren van werken om de bedrijfsresultaten te verbeteren of
  • de realisatie van kostenverlagingen, snellere doorlooptijden en het stroomlijnen van processen.

Veel effectief geleide organisaties hebben zelf het vermogen ontwikkeld om snel te anticiperen op noodzakelijk veranderingen om daarmee de kwaliteit, klanttevredenheid, concurrentie positie en commerciƫle slagkracht te kunnen waarborgen.

In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van externe expertise om de beoogde veranderingen te realiseren. Er wordt dan een beroep gedaan op branche kennis en ervaring en gebruik gemaakt van management capaciteit om een herstructurering of strategie implementatie door te voeren of te ondersteunen.
Interim Managers kunnen die kennis en vaardigheden bieden, waarbij het veelal als buitenstaander eenvoudiger is door bestaande structuren en processen heen te breken. Dit dient met beleid en zorgvuldig te gebeuren. Natuurlijke weerstand tegen verandering moet worden omgebogen.

Oxtown Interim Management heeft ruime ervaring in het leiden van organisatie veranderingen. Uitgangspunt is daarbij dat de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk wordt ingezet om de van te voren gestelde doelen te realiseren.
Oxtown richt zich sterk op het overwinnen van de weerstanden bij mensen individueel en weerstanden veroorzaakt door de bedrijfscultuur en structuren en systemen binnen de organisatie. Luisteren, informeren en communiceren op alle lagen in de organisatie is daarbij cruciaal.
Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de bedrijfsprocessen en worden methodieken toegepast om die te verbeteren.

Hoewel er veel niet tastbare processen spelen in een veranderingsprogramma, is het uiteindelijke doel toch altijd hard. Meetbare verbetering van kostenstructuur, winstgevendheid en klanttevredenheid moeten dan ook altijd de uitkomst zijn van verander management.