Lean Six Sigma staat voor de combinatie van twee belangrijke kwaliteitsmanagement stromingen, Lean en Six Sigma.
Tegenwoordig worden de twee vaak samengevoegd om de voordelen van beide denkwijzen optimaal te combineren.

Zowel Lean als Six Sigma richten zich op het verbeteren van bestaande processen in organisaties.

Lean

Het Lean denken is afkomstig uit Japan en in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door organisaties als Toyota.

Lean staat voor het elimineren van alle vormen van verspilling in processen (‘Waste’).
Onder verspilling worden alle activiteiten verstaan die geen waarde toevoegen aan het eindproduct of de geleverde dienst, zoals:

  • Overproductie
  • Correctie (van defecten /escalaties)
  • Voorraden
  • Verplaatsing
  • Wachttijden
  • etc.

Lean is een denkwijze en aanpak voor de verbetering van de efficiency in processen en is er op gericht alle activiteiten of stappen in een proces die geen waarde toevoegen aan het eindproduct of dienst, te elimineren. Een heel belangrijk element daarbij is dat de kennis van medewerkers optimaal wordt ingezet om elementen van ‘waste’ te identificeren en aan te pakken.

Six Sigma

Het Six Sigma denken is ontstaan in de jaren ’80 van de vorige eeuw bij Motorola. Meer bekendheid heeft het later gekregen door de toepassing binnen General Electric en daar voor vele miljarden aan kostenbesparingen heeft gezorgd.

De basis principes van Six Sigma stammen uit het TQM denken.
In TQM werd uitgegaan van Statistische Procesbeheersing (SPC), maar Six Sigma gebruikt ook veel andere gereedschappen uit het kwaliteitsdenken, zoals Pareto, Fishbone (Ishikawa) diagrammen, FMEA etc.

De Six Sigma methodiek is gericht op de effectiviteit van bestaande processen en gaat uit van een logische cyclus waarin procesverbetering wordt doorlopen: DMAIC. DMAIC staat voor Define – Measure – Analyse – Improve - Control

Naast een aanpak voor verbeter projecten is Six Sigma echter ook een management filosofie gericht op het creëren van een continue verbeter cultuur.
Het gebruikt met name de kennis van medewerkers en kent daarmee een Bottom Up aanpak. Medewerkers worden gestimuleerd zelf processen te verbeteren.
Om de Bottom Up benadering te laten functioneren is daarbij een Top Down visie en het ontwikkelen van een programma en een training curriculum een cruciaal aspect van goed geïmplementeerde Six Sigma aanpak.

Oxtown Interim Management is al vele jaren actief als Programma Manager, Six Sigma Champion en Project Leider. Wij zijn overtuigd van het enorme potentieel dat een goed geïmplementeerd Six Sigma programma kan hebben voor organisaties.
Voor een goede begeleiding van Lean Six Sigma programma’s is kennis van en ervaring met change en project management van groot belang. Oxtown beschikt hierover en kan uw organisatie assisteren bij het opzetten en uitvoeren van uw Lean Six Sigma programma.

Oxtown heeft een samenwerkingsverband op het gebied van Lean Six Sigma met het management en adviesbureau Projects One.

Projects One (www.projectsone.nl) levert en implementeert Lean Six Sigma projecten en verzorgt training en management coaching. Projecten op basis 'Turn Key' en 'Fixed Price' waarmee wordt gegarandeerd dat uw organisatie direct de vruchten plukt van de investering. Om de verbetering vast te houden trainen we uw mensen en verzorgen we individuele coachingstrajecten.